วันที่ หมวดหมู่ รายการ
18 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้่างรางระบายน้ำ ค.ศ.ล.ซอยบ้านตาซา หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเช่าเวที , เครื่องเสียงชุดใหญ่พร้อมระบบแสงสีเสียงเพื่อใช้ัในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการจัดทำกระทงยักษ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เมตร จำนวน 1 กระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อป้ายสัญญาณจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้่างรางระบายน้ำ ค.ศ.ล.ซอยบ้านตาซา หมู่ 7
22 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest