วันที่ หมวดหมู่ รายการ
17 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมซอยหางหนู่(ช่วงหน้าบ้านนายอมร วิจิตรปัญญา) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลภูเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมซอยหางหนู่(ช่วงหน้าบ้านนายอมร วิจิตรปัญญา) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพิมานเมืองหนาว(ข้างร้านโก้หมูกะทะ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์โดยก่อสร้างและติดตั้งป้ายบอกทาง หมู่ที่ 1,2,6,7 ตำบลหนองบัว ประกอบด้วย ป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 21 ป้าย และติดตั้งป้ายบอกทางต่าง ๆ จำนวน 74 ป้าย เทศบาลตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิ.ย. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์โดยก่อสร้างและติดตั้งป้ายบอกทาง หมู่ที่ 1,2,6,7 ตำบลหนองบัว ประกอบด้วย ป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 21 ป้าย และติดตั้งป้ายบอกทางต่าง ๆ จำนวน 74 ป้าย เทศบาลตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 มิ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิ.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลภูเรือ
4 มิ.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับภูมิทัศน์โดยก่อสร้างและติดตั้งป้ายบอกทาง หมู่ที่ 1,2,6,7 ตำบลหนองบัว ประกอบด้วย ป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 21 ป้าย และติดตั้งป้ายบอกทางต่าง ๆ จำนวน 74 ป้าย เทศบาลตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
2 มิ.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมซอยหางหนู่(ช่วงหน้าบ้านนายอมร วิจิตรปัญญา) หมู่ที่ 1
29 พ.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.เชื่อมซอยหางหนู(ช่วงหน้าบ้านนายอมร วิจิตรปัญญา) หมู่ที่ 1
27 พ.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพิมานเมืองหนาว(ข้างร้านโก้หมูกะทะ) หมู่ที่ 2
27 พ.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพิมานเมืองหนาว (ข้างโก้หมูกะทะ) หมู่ที่ 2
27 พ.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วัสดุสำนักงาน
8 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านภูเรือ หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์โดยก่อสร้างและติดตั้งป้ายบอกทาง หมู่ที่ 1,2,6,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 เม.ย. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์โดยก่อสร้างและติดตั้งป้ายบอกทาง หมู่ที่ 1,2,6,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest