วันที่ หมวดหมู่ รายการ
2 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ (หมายเลขทะเบียน กจ - 831 เลย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศาลพระภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างขุดดลอกลำห้วยเฉียงนา หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขุดดลอกลำห้วยเฉียงนา หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองบัว(แบบ มข.2527) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ส.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขุดดลอกลำห้วยเฉียงนา หมู่ 7
6 ส.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยเฉียงนา หมู่ที่ 7
31 ก.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองบัว(แบบ มข.2527) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองบัว(แบบ มข.2527) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลภูเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขุดลอกลำห้วยเฉียงนา หมู่ที่ 7
30 มิ.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขุดลอกลำห้วยเฉียงนา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
30 มิ.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองบัว(แบบ มข.2527)
26 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์โดยก่อสร้างและติดตั้งป้ายบอกทาง หมู่ที่ 1,2,6,7 ตำบลหนองบัว ประกอบด้วย ป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 21 ป้าย และติดตั้งป้ายบอกทางต่าง ๆ จำนวน 74 ป้าย เทศบาลตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพิมานเมืองหนาว(ข้างร้านโก้หมูกะทะ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest