วันที่ หมวดหมู่ รายการ
3 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาขุด/ถมบ่อกำจัดขยะและปรับพื้นที่โดยรอบบ่/ซ่อมแซมถนนทางเข้าบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองคล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาจัดตกแต่งสวนบุปผชาติ งานไม้ดอกเมืองหนาว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองคล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ม.ค. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองคล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ธ.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างขุดถมบ่อกำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดตกแต่งสวนบุปผาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
17 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองคล้า
18 พ.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ (หมายเลขทะเบียน บต - 1400 เลย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
11 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest