ชื่อ
: นางนิภาพร คำบุยา
ตำแหน่ง
: ครู
โทรศัพท์
: -