ชื่อ
: นายสรสัก วิจิตรปัญญา
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง
โทรศัพท์
: -