ชื่อ
: นายไพฑูรย์ วงพยัค
ตำแหน่ง
: คนงานทั่วไป
โทรศัพท์
: -