ชื่อ
: นายอมรศักดิ์ กาวล
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ
โทรศัพท์
: -