ชื่อ
: นายสายทอง สุธงษา
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ
โทรศัพท์
: -