ชื่อ
: นายวรโชติ ศรีบุรินทร์
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ
โทรศัพท์
: -