ชื่อ
: นายอมร วิจิตรปัญญา
ตำแหน่ง
: พนักงานขับรถขยะ
โทรศัพท์
: -