สำนักงานเทศบาลตำบลภูเรือ

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42160

โทรศัพท์ : 0-4289-9036
 โทรสาร : 0-4289-9112
เบอร์แจ้งเหตุด่วน : 0-4289-9047           

Email : admin@tessabanphurua.go.th

Share on Line
Share on Pinterest