รับมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จาก ท่านชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

Share on Line
Share on Pinterest