ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมซอยหางหนู (ช่างบ้านนายกอมร วิจิตรปัญญา) หมู่ที่ 1

Share on Line
Share on Pinterest