อุทยานแห่งชาติภูเรือ ตำบลภูเรือ จังหวัดเลย

อุทยานแห่งชาติภูเรือ ตำบลภูเรือ จังหวัดเลย

 

อุทยานแห่งชาติภูเรือตำบลภูเรือ จังหวัดเลย 

          พื้นที่ครอบคลุมอำเภอภูเรือ และอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 16 ของประเทศ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2522 มีพื้นที่ประมาณ 120.84 ตร.กม. หรือ 75,525 ไร่ มียอดภูเรือเป็นจุดที่สูงที่สุด คือ 1365 เมตร จากระดับน้ำทะเล บริเวณยอดภูเรือจะพบป่าสนเขาสลับกับสวนหินธรรมชาติที่งดงาม นอกจกนี้ยังพบพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ ได้แก่ กุหลาบแดง กุหลาบขาว ดาวเรืองภูเฟิร์น กล้วยไม้ป่า เป็นต้น ซึ่งจะสลับกันออกดอกให้ชมกันตลอดทั้งปี และยังมีจุดชมทัศนียภาพได้โดยรอบ จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่ผาโหล่นน้อย น้ำตกห้วยไผ่ สวนหินธรรมชาติ ซึ่งทางอุทยานได้จ้ดทำเส้นทางเดินเท้าเพื่อชมได้อย่างสะดวก ภายในอุทยานฯ มีบ้านพักและเต็นท์ ไว้บริการนักท่องเที่ยวสำรองบ้านพักได้ที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร.0-2562-0760 , สอบถามรายละเอียดที่อุทยานแห่ง ชาติภูเรือ โทร.0-4280-1716ภาพทิวทัศน์กว้างไกลสุดสายตา ทะเลหมอกลอยในหุบเขาสลับซับซ้อน คือเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูเรือ แม้ภูเรือจะมีความสูงไม่ติด 10 อันดับภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย แต่ถ้าเป็นเรื่องความหนาวเย็นละก็ ภูเรือจะมาเป็นอันดับแรก ๆ เลยที่ดียว ด้วยเหตุนี้เมื่อถึงฤดูหนาว ภูเรือจึงคึกคักนักท่องเที่ยวที่พากันมา "อาบ" ความหนาวเย็นที่นี่ภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ดินแดนที่มีความหนาวเป็นเอกลักษณ์ประจำตัว อุทยานฯภูเรือตั้งอยู่ใน อ.ภูเรือ เป็นภูเขาที่มีรูปร่างคล้ายเรือสำเภาลำใหญ่ อากาศบนภูเรือจะหนาวเย็นตลอดปี ช่วงที่หมอกลงนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมทะเลหมอกได้ตามจุดชมวิวริมหน้าผา ซึ่งมีอยู่หลายจุด ในฤดูหนาวบางช่วงที่อากาศหนาวจัด ภูเรือได้เกิดปรากฏการณ์ "แม่คะนิ้ง" ซึ่งเกิดจากการที่น้ำค้างบนยอดหญ้าจับตัวกันจนเป็นน้ำแข็งอุทยานแห่งชาติภูเรือรับลมหนาวบนภูสูง-อุทยานแห่งชาติภูเรือทำการเปิดให้เยี่ยมชม เวลา 05.00 น. - 20.00 น.-มีบ้านพัก ที่กางเต็นท์ และห้องน้ำสะอาด-มีร้านอาหารบริเวณที่ทำการฯ -มีไฟฟ้าตลอดทั้งคืน-โทร 0-4280-1716-ค่าธรรมเนียมเข้า ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท รถจักรยาน 20 บาท รถมอเตอร์ไซด์ 20 บาท รถยนต์ 30 บาท รถยนต์หกล้อ100 บาท

 

 

จุดที่น่าสนใจบนยอดภูเรือ

          จุดชมวิวเดโช อยู่ห่างจากที่ทำการ ฯ ไปตามถนนลาดยาง 500 ม. เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นในเวลา  06.00 - 08.00 น. พระอาทิตย์ขึ้นสวยงามมาก ในวันที่ท้องฟ้า แจ่มใส จะสามารถมองเห็นภูต่างๆ ของเมืองเลย อย่างภูผาสาด ภูคั่ง ภูหลวง เป็นต้น ได้อย่างทั่วถึงผาซำทอง เป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงาม อยู่ริมถนนลาดยางห่างจากที่ทำการ ฯ ประมาณ 2.2 กม. มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน ที่เรียกว่าซำทอง ก็มาจากบริเวณนี้เป็นแหล่งน้ำซับ (ซำเป็นภาษาอีสาน แปลว่าแหล่งน้ำซับ) ประกอบกับมีไลเคนสีเหลืองคล้ายสี ทองขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงเรียกผานี้ ผาซำทองหินเต่า เป็นก้อนหินทรายขนาดใหญ่ มีรูปร่างคล้ายเต่า หันหน้าไปทางทิศตะวันตกอยู่ข้างทางที่จะเดินทางสู่ยอดภูเรือ อยู่ริมถนนลาดยาง ห่างจากที่ทำการ ฯ ประมาณ 2.8 กม. ลักษณะเป็นสวนหินพื้นที่ ไม่กว้างมากนักแต่โดดเด่นด้วยหินเต่าที่จินตนาการว่าเป็นรูปเต่าน้ำตกห้วยไผ่ อยู่ห่างจากที่ทำการ ฯ ประมาณ 2 กม. น้ำตกห้วยไผ่เป็นน้ำตกสูงชัน สายน้ำจะไหลตกลงมาตามผาหินที่สูงประมาณ 30 ม สวยงาม น้ำตกห้วยไผ่ถือเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในสมัยก่อนใช้เป็นแหล่งน้ำทำน้ำประปาให้แก่อำเภอภูเรือ หน้าฝนจะมีปริมาณน้ำมากและทิวทัศน์ที่สวยงามถ้าเป็นหน้าแล้งก็จะมีปริมาณน้ำน้อยลง มีโขดหิน น้ำใสสะอาด สวยงามมากผ่าโหล่นน้อย อยู่ห่างจากที่ทำการ ฯ ไปตามถนนลาดยาง ประมาณ 3.5 กม. เมื่อถึงด่านตรวจจุดที่ 2 ก็ลงเดินไปตามทางดินประมาณ 100 ม. ก็จะถึงผาโหล่นน้อย เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม ณ จุดนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1320 ม สามารถมองเห็นภูหลวง ภูผาสาด ภูครั่ง และ ทะเลภูเขาสลับซับซ้อนได้ยอดภูเรือ เป็นภูเขาสูงใหญ่ บนยอดเขาเป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีต้นสนขึ้นสลับซับซ้อน ยอดภูเรือเป็นจุดที่สูงที่สุด โดยสูง 1,365 ม. จากระดับน้ำทะเล ยอดภูเรือจากด่านตรวจที่ 2 เดินสู่ยอดภูเรือไปตามถนนลาดยางประมาณ 700 ม. หรือจะเดินตามทางดินที่ทางอุทยานจัดไว้ให้ศึกษาธรรมชาติก็สะดวกเพราะจะได้บรรยากาศเดินป่าท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามได้มากยิ่งขึ้น โดยจุดเริ่มต้นอยู่ทางด้านขวามือของถนน ตรงข้ามด่านตรวจ แล้วลัดเลาะไปตามขอบหน้าผา ผ่านป่าที่มีไม้ยืนต้นหนาแน่นทำให้อากาศเย็นชื้นและมืดครึ้ม มีไอหมอกฟุงกระจายอยู่ทั่วราวป่า พื้นที่โดยรอบปกคลุมด้วยป่าสนเขา ทั้งสนสองใบและสนสามใบ สลับกับลานหินธรรมชาติ บนยอดภูยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้รอบด้าน จะสามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงซึ่งกั้นพรมแดนไทยกับลาวได้ ยอดภูเรือยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต ซึ่งมีประวัติว่าชาวภูเรืออัญเชิญมาจากวัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2520 จากยอดภูเรือมีเส้นทางเดินผ่านทุ่งหญ้าที่มีไม้ต้นเล็กๆ ขึ้นอยู่ปะปน แต่ที่น่าสนใจเป็นดอกไม้เล็กๆ ที่ขึ้นประดับพื้นให้เดินชมอย่างเพลิดเพลิน เช่น กระดุมเงิน เปราะภู ดาวเรือง เป็นต้น ช่วงฤดูฝนบริเวณป่าสนที่เรียกว่าทุ่งกวางตาย จะมีดอกกระเจียวบานไปทั้งทุ่ง นอกจากนี้ยังมีลานหินพานขันหมาก ลักษณะเป็นลานหินที่แตกเป็นรอยตื้น ๆ เต็มไปด้วยดอกไม้ต่าง ๆเช่น เอื้องม้าวิ่ง เอื้องนวลจันทร์ เส้นทางเดินนี้จะวกลงมาสู่ที่กางเต็นท์และสามารถเดินลงมาถึงที่ทำการได้สวนหินพาลี ลักษณะเป็นสวนหินขนาดใหญ่ อยู่ใกล้จุดกางเต็นท์ มีก้อนหินรูปร่างแปลกตาตั้งอยู่เรียงราย บางก้อนคล้ายเสาหินสูงตระหง่าน บางต้นมีส่วนฐานเล็ก แต่ยอดแผ่ออกเป็นครีบกลายเป็นเพิงหิน บ้างคล้ายดอกเห็ด เกิดจากหินก้อนใหญ่ทับอยู่บนหินอีกก้อนหนึ่ง บางก้อนก็แหว่งเว้า อยู่บริเวณกว้าง ซึ่งกลุ่มหินเหล่านี้เกิดจากการผุพังของหินทราย จึงชวนให้จินตนาการคล้ายกับสัตว์ต่าง ๆ

 

Share on Line
Share on Pinterest