สวนดอกไม้ ที เอส เอ

สวนดอกไม้ ที เอส เอ

 

ตั้งอยู่บ้านกกโพธิ์ ริมน้ำสาน ต.ร่องจิก ตำบลร่องจิก อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูเรือ ประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นบริษัทของเอกชน ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักต่าง ๆ เพื่อเพาะเมล็ดสำหรับจำหน่าย ภายในบริเวณจะมีไม้ดอกไม้ประดับ หลากหลายพันธุ์ โดยเฉพาะไม้เมืองหนาว เช่น เยอบีร่า ทานตะวัน ไฮเดรนเยีย เป็นต้น ภายในสถานีฯ มีแปลงไม้ดอกไม้ประดับ นานาพันธุ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรี สวนดอกไม้ ทีเอสเอ จะมีให้ชมเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น ในวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวและผู้คนที่ผ่านไปมาเข้ามาแวะชมและถ่ายรูปกัน เปิดให้ชมฟรีทุกวันตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น สอบถามรายละเอียด โทร.0-4289-1408

Share on Line
Share on Pinterest