ไม้ดอกไม้ประดับ

ไม้ดอกไม้ประดับ

 

ไม้ดอกไม้ประดับ

          ด้วยสภาพพื้นที่อำเภอภูเรือ ซึ่งเป็นเทือกเขาสูงมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ทำให้เหมาะแก่การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ถือเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญ พันธุ์ไม้ที่ขึ้นชื่อ และสร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกรชาวภูเรือ คือ คริสต์มาส ซึ่งในช่วงเดือน พฤศจิกายน - มีนาคม จะแดงสะพรั่งไปด้วยด้นคริสต์มาส สร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวของอำเภอภูเรือเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีพันธุ์ไม้หลากหลายอาทิ ดาวเรือง ผีเสื้อ ไฮเดรนเยีย พีค็อก พิทูเนีย บัวสวรรค์ แววมยุรา เป็นต้น ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกซื้อ

 

Share on Line
Share on Pinterest