สินค้าพื้นเมือง

สินค้าพื้นเมือง

 

       ไม้ดอกไม้ประดับ ด้วยสภาพพื้นที่อำเภอภูเรือ ซึ่งเป็นเทือกเขาสูงมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ทำให้เหมาะแก่การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ถือเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญ พันธุ์ไม้ที่ขึ้นชื่อ และสร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกรชาวภูเรือ คือ คริสต์มาส ซึ่งในช่วงเดือน พฤศจิกายน - มีนาคม จะแดงสะพรั่งไปด้วยด้นคริสต์มาส สร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวของอำเภอภูเรือเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีพันธุ์ไม้หลากหลายอาทิ ดาวเรือง ผีเสื้อ ไฮเดรนเยีย พีค็อก พิทูเนีย บัวสวรรค์ แววมยุรา เป็นต้น ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกซื้อ

        ลูกน้ำเต้า ลูกน้ำเต้า ปลูกได้ดีในเขตอำเภอภูเรือ มีรูปร่างหลายขนาด มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และมีการพัฒนารูปแบบสร้างมูลค่าให้ความแปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์ให้กับน้ำเต้าโดยนำขี้เลื่อยมาปั้นเป็นมังกรพันลูกน้ำเต้าจึงเรียกว่า “มังกรพันน้ำเต้า”ี

        เห็ดหอมสด เนื่องจากสภาพพื้นที่ของอำเภอภูเรือมีความเหมาะสมในการเพาะเห็ดหอมทำให้เกษตรกรส่วนหนึ่งนอกเหนือจากปลูกไม้ดอก ไม้ประดับแล้ว ยังมีการเพาะเห็ดหอมเพื่อจำหน่ายสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี

 

Share on Line
Share on Pinterest