ลูกน้ำเต้า

ลูกน้ำเต้า

 

ลูกน้ำเต้า

          ลูกน้ำเต้า ปลูกได้ดีในเขตอำเภอภูเรือ มีรูปร่างหลายขนาด มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และมีการพัฒนารูปแบบสร้างมูลค่าให้ความแปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์ให้กับน้ำเต้าโดยนำขี้เลื่อยมาปั้นเป็นมังกรพันลูกน้ำเต้าจึงเรียกว่า “มังกรพันน้ำเต้า”ี

 
 

 

Share on Line
Share on Pinterest