เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
     เตรียมเปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ เทศบาลตำบลภูเรือ จำนวนเงินเป็นไปตามอัตราขั้นบันไดอายุ ต่ำสุด  600 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60-69 ปีและ สูงสุด 1,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

เลขที่บัตรประชาชน
- - - -
ชื่อหรือนามสกุล

ที่อยู่
สำนักงานเทศบาลตำบลภูเรือ
เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว
อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
ติดต่อ / แผนที่
โทรศัพท์ 0-4289-9036
โทรสาร 0-4289-9112
อีเมล admin@tessabanphurua.go.th
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ -
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.